Job Openings

SEO Specialist

Marketing Department • CNX


SEO Specialist

Job Description
-สร้าง และพัฒนาแคมเปญของ SEO เพื่อให้ติดอันดับในเว็บไซด์ Google
-วิเคราะห์ข้อมูล Keywords ที่เหมาะสม
-ออกแบบพัฒนา Content ที่สอดคล้องกับแคมเปญ SEO
-วิเคราะห์คู่แข่งและปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อ Google organic traffic
-ทำงานร่วมกับ Webmaster และทีม Marketing
-จัดทำรายงานข้อมูลประจำสัปดาห์
-วางแผนการทำ backlink คุณภาพให้กับการทำเว็บไซต์
-เขียนและเรียบเรียง content ให้กับเว็บไซต์
-ตรวจสอบ, วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาของเว็บไซต์ได้
-ปรับ On-Page ให้ตามตรงความต้องการของ Google ได้ดี
-อัพเดทข้อมูลและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ SEO ให้กับทีม
-คุ้นเคยกับเครื่องมือ เช่น Google Analytics, Google Search Console, Ahrefs
-เคยใช้งานหรือคุ้นเคยกับระบบ Wordpress
-ถ้ามีความเชี่ยวชาญด้านการเขียนบทความ/บล็อค ที่หลากหลายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีความรับผิดชอบดี มีความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้เร็ว


Job Specification
-อายุไม่จำกัด
-ระดับการศึกษาไม่จำกัด
-หากประสบการณ์ ด้านสื่อโฆษณาออนไลน์ เช่น SEO, Google Ads, FB Ads หรือด้าน Digital Marketing จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีความรู้ความเข้าใจเครื่องมือใหม่ๆ สำหรับจัดการแคมเปญให้ติด SEO
-มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ หรือเครื่องมือใหม่ๆมาให้สำหรับจัดการแคมเปญ
-มีความชำนาญในการใช้ Tools ต่างๆ ในด้าน SEO วางแผนการทำงานเป็น จัดลำดับความสำคัญของงานได้
-ติดตามเทรนด์ใหม่เสมอ มีความคิดริเริ่มและชอบการทำงานเชิงรุก
-ชอบการเรียนรู้ ทำงานเป็นทีมและ มุ่งเน้นผลลัพท์
-สามารถทำงานการตลาดได้หลากหลายรูปแบบธุรกิจ พิจารณาเป็นพิเศษ


Location

CNX

Department

Marketing Department

Employment Type

Full-Time

Minimum Experience

Mid Level, Senior Level

Compensation

Negotiable