Job Openings

Online Marketing

Marketing Department • CNX


Online Marketing

รายละเอียดงาน\

 • กำหนดและดำเนินกิจกรรมทางการตลาดและการสื่อสารตามแผนการตลาดเกี่ยวกับงาน\
 • ประสานงานกิจกรรมทางการตลาดทั้งหมดเพื่อสร้างโอกาสในการขาย\
 • ทำงานร่วมกับทีมอื่นเพื่อส่งเสริมการนำเสนอ\

แจ้งลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์และบริการผ่านกลยุทธ์ทางการตลาดที่สร้างสรรค์\

 • ติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาดทั้งหมด\
 • สร้างกลยุทธ์ทางการตลาดและเริ่มแผนการตลาดและสื่อ วิเคราะห์พฤติกรรมและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคเพื่ออนุมาน ดำเนินการ และติดตามการตลาดและกิจกรรมทั้งหมดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด\
 • การวิเคราะห์ประสิทธิภาพและรายงานผลของการทำงานที่ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง\
 • จัดการกลยุทธ์การตลาดและการดำเนินการในทุกช่องทางเพื่อกำหนดพื้นที่\
 • รับผิดชอบช่องทางการขายระดับสูงโดยการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดที่ตกลงร่วมกันซึ่งมีแผนจะรวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน\
 • ทบทวนแผนการตลาดและกำหนดเป้าหมายช่องทางและจัดการงบประมาณของคุณเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ\
 • รวบรวมการตลาดที่ชาญฉลาดและความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง\
 • ตรวจสอบประสิทธิภาพของตลาดเพื่อระบุช่องว่างด้านประสิทธิภาพและพัฒนามาตรการตอบโต้และแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด\
 • ทำงานอย่างใกล้ชิดกับฝ่ายการตลาดเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างราบรื่น\
 • ดูแลและสอนงานด้านการตลาดในทีมของตนเองอย่างสม่ำเสมอ\

-รับผิดชอบยอดขายและดูแลรักษาฐานลูกค้าให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
-ดูแลลูกค้าทั้งปัจจุบันและลูกค้าใหม่ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
-วางแนวทางเพื่อเพิ่มรายได้ใหม่ๆจากลูกค้าหรือบริการข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันเพื่อก่อให้เกิดรายได้
-ดูแลรับผิดชอบและบริการงานขายของงานโครงการต่างๆทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้มีพื้นฐานให้สอดคล้องกับการขยายตัวหรือปรับตัวของบริษัทฯ
-ลักษณะงาน
\

 • มีประสบการณ์ด้านกลยุทธ์การบริหารการตลาดหลากหลายรูปแบบเข้าใจการทำงานสายการตลาด\
 • รวมถึงการโฆษณาทางการตลาด\
 • เข้าใจ SEO and SEM\
 • รู้วิธียิง ADS หลาย Flatform\
 • คิด campaign และคุยกับทีมงานหลังบ้าน\
 • เพิ่มทัศนคติเชิงบวกด้วยรายละเอียดที่พิถีพิถัน Strong Product Owner\
 • เข้าใจวิธีการทำ Data Driven หรือ Programmatic Ads และใช้สื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างคล่องแคล่ว\
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint) ได้เป็นอย่างดี\
 • สามารถใช้เครื่องมือที่หลากหลายในการวิเคราะห์ข้อมูล และเสนอแนวทางเชิงกลยุทธ์ เพื่อเข้าถึงลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ\
 • Service Mind ในการทำงาน\
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี\
 • มีความสามารถในการขาย ทักษะการเจรจาต่อรอง\
 • มีบุคคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และมีใจรักงานบริการ\
 • รักการขาย ชอบที่จะทำงานด้านนี้\
 • สามารถทำงานได้หลากหลายรูปแบบ และหลากหลาย Platform อาทิ TikToK ,Facebook, Youtube , Line @

ลักษณะงาน

 • งานประจำ

สวัสดิการ

ประกันสังคม,โบนัส,เบี้ยขยัน,ค่าคอมมิชชั่น,ค่าเดินทาง,ชุดพนักงาน,ทำงานยืดหยุ่น เบี้ยงเลี้ยง ที่พัก นวด กินเลี้ยง เที่ยวสังสรรค์ outing โรงแรมฟรี


Location

CNX

Department

Marketing Department

Employment Type

Full-Time

Minimum Experience

Manager Level, Senior Level, Mid Level

Compensation

Negotiable